Ngôn ngữ :  

Tin tức ngành thuế

Thể chế chính sách thuế ngày càng minh bạch

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính thuế theo Đề án 30C, 5 năm qua, ngành Thuế đã tập trung nghiên cứu, sửa đổi quy định về thời gian khai thuế, nộp thuế để giảm tần suất và chi phí thực hiện cho người nộp thuế; sửa đổi cơ chế uỷ nhiệm thu gắn với việc tổ chức, sắp xếp lại tổ chức bộ máy chi cục thuế.

Đọc thêm >>

Hơn 79.000 hộ kinh doanh đã nộp thuế qua dịch vụ điện lực, viễn thông

Đây là kết quả vừa được đại diện Tổng cục Thuế thống kê trong 6 tháng năm nay với chương trình thí điểm ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trên địa bàn 8 quận, huyện thuộc 3 thành phố lớn Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.

Đọc thêm >>

Những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế

Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế đã được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 6/4/2016 và có hiệu lực thi hành từ 1/7/2016.

Đọc thêm >>

G20 thúc giục siết chặt quy định thuế với các công ty đa quốc gia

G20 sẽ sử dụng mọi công cụ để thúc đẩy tăng trưởng 

Đọc thêm >>

Cải cách hệ thống chính sách thuế: Đơn giản, đồng bộ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế

So với giai đoạn 2006 - 2010, quy mô thu cân đối NSNN và số thu thuế, phí 5 năm 2011 - 2015 tăng khoảng 2 lần. Tỷ lệ huy động thu NSNN bình quân đạt 23,4% GDP, trong đó tỷ lệ huy động từ thuế, phí đạt 21,6% GDP...

Đọc thêm >>

Được sử dụng thông báo của cơ quan thuế để thay thế bảng kê nộp thuế

Nhằm giảm bớt công việc kê khai, lập bảng kê nộp thuế, Thông tư 84 quy định NNT được sử dụng thông báo, quyết định của cơ quan thuế để thay thế bảng kê nộp thuế.

Đọc thêm >>