Ngôn ngữ :  

Tin tức

Những chính sách mới nổi bật trong lĩnh vực tiền lương, thuế, phí, lệ phí có hiệu lực từ 01/9/2016.

Sau đây là những chính sách mới nổi bật trong lĩnh vực tiền lương, thuế, phí, lệ phí có hiệu lực từ 01/9/2016.

Đọc thêm >>

Tổng cục thuế nâng cấp Phần mềm HTKK

Ngày 12/8/2016 Tổng cục thuế đã thông báo về việc nâng cấp lên Phần mềm HTKK 3.3.8, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.2.0
 

Đọc thêm >>

Chuẩn hóa quy trình hoàn thuế GTGT

(TCT online) - Trong 2 ngày 22-23/05, tại Nghệ An, Tổng cục Thuế đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến về dự thảo thông tư hướng dẫn hoàn thuế GTGT và quy trình hoàn thuế, Theo đó, với nhiều quy định mới, thủ tục và thời gian giải quyết hồ sơ hoàn thuế cho DN đã được tiết giảm đáng kể. Tham dự hội thảo có các vụ chuyên môn của Tổng cục Thuế cùng đại diện của 18 cục thuế có số tiền hoàn thuế GTGT lớn.

Đọc thêm >>

Mở rộng thu thuế qua uỷ nhiệm thu đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia và Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, ngành Thuế đã thực hiện nhiều biện pháp cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế.

Đọc thêm >>

Thể chế chính sách thuế ngày càng minh bạch

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính thuế theo Đề án 30C, 5 năm qua, ngành Thuế đã tập trung nghiên cứu, sửa đổi quy định về thời gian khai thuế, nộp thuế để giảm tần suất và chi phí thực hiện cho người nộp thuế; sửa đổi cơ chế uỷ nhiệm thu gắn với việc tổ chức, sắp xếp lại tổ chức bộ máy chi cục thuế.

Đọc thêm >>

Hơn 79.000 hộ kinh doanh đã nộp thuế qua dịch vụ điện lực, viễn thông

Đây là kết quả vừa được đại diện Tổng cục Thuế thống kê trong 6 tháng năm nay với chương trình thí điểm ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trên địa bàn 8 quận, huyện thuộc 3 thành phố lớn Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.

Đọc thêm >>

Những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế

Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế đã được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 6/4/2016 và có hiệu lực thi hành từ 1/7/2016.

Đọc thêm >>

G20 thúc giục siết chặt quy định thuế với các công ty đa quốc gia

G20 sẽ sử dụng mọi công cụ để thúc đẩy tăng trưởng 

Đọc thêm >>