Ngôn ngữ :  

Hướng dẫn về thuế GTGT

Thông tư 93 năm 2017 về Phương pháp tính thuế GTGT

Ngày 19/9/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 93/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014) và bãi bỏ Khoản 7 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính đê cải cách thủ tục hành chính trong việc đăng ký và chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Thông tư số 93/2017/TT-BTC có hiệu lực ngày 05/1 1/2017.

Đọc thêm >>

Khấu trừ thuế GTGT của hàng hóa mua nhiều lần trong ngày

Hàng hóa, dịch vụ được mua của một nhà cung cấp  giá trị dưới 20 triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng mộtngày nên  tổng giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp  chứng từ thanh toánqua ngân hàng. Nhà cung cấp  người nộp thuế   số thuế, trực tiếp khai  nộp thuế GTGT.

Đọc thêm >>

Danh mục ngành nghề tính thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu

BẢNG DANH MỤC NGÀNH NGHỀ TÍNH THUẾ GTGT THEO TỶ LỆ % TRÊN DOANH THU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính)

Đọc thêm >>

Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp theo hướng dẫn của Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn kê khai thuế, thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT, thông tư 119/2004/TT-BTC luật sửa đổi bổ sung về thủ tục hành chính thuế trên phần mềm HTKK 3.4.0 .

Đọc thêm >>

Cách kê khai thuế GTGT theo QUÝ + theo THÁNG

Để có thể kê khai thuế GTGT thì máy tính của các bạn phải được cài đặt phần mềm HTKK của tổng cục thuế ( HTKK 3.4.0 mới nhất hiện nay - nâng cấp ngày 23/09/2016)

Đọc thêm >>