Ngôn ngữ :  

Hướng dẫn nghiệp vụ

Cách xử lý khi mất hóa đơn

Khi mất hóa đơn, doanh nghiệp phải làm gì? Mức phạt như thế nào?

Đọc thêm >>

Cách xử lý để đưa chi phí thuê nhà vào chi phí hợp lý

Chi phí thuê nhà là khoản chi phí thường xuyên của hầu hết các doanh nghiệp. Đây là khoản chi phí lớn và là chi phí phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp.

Đọc thêm >>

Tìm hiểu về hóa đơn thương mại

Dùng cho các doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài

Đọc thêm >>

Cách viết hóa đơn tiền bằng ngoại tệ

VNOS hướng dẫn cách viết hóa đơn GTGT khi xuất khẩu hành hóa vào khu phi thuế quan và hóa đơn thương mại khi xuất khẩu ra nước ngoài. 

Đọc thêm >>

Lưu ý khi sử dụng hóa đơn

Khi sử dụng hóa đơn doanh nghiệp cần lưu ý gì? 

Đọc thêm >>

CÁC CÔNG VIỆC CẦN THỰC HIỆN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP MỚI THÀNH LẬP

Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,  doanh nghiệp phải làm gì?

Đọc thêm >>

Hướng dẫn về chi phí nghỉ mát

Chi phí nghỉ mát của doanh nghiệp là một trong những chi phí được tính là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN và khấu trừ thuế GTGT, tính thuế TNCN nếu đáp ứng đủ các yêu cầu theo quy định. 

Đọc thêm >>