Ngôn ngữ :  

Hướng dẫn nghiệp vụ

Khấu trừ thuế GTGT của hàng hóa mua nhiều lần trong ngày

Hàng hóa, dịch vụ được mua của một nhà cung cấp  giá trị dưới 20 triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng mộtngày nên  tổng giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp  chứng từ thanh toánqua ngân hàng. Nhà cung cấp  người nộp thuế   số thuế, trực tiếp khai  nộp thuế GTGT.

Đọc thêm >>

Hướng dẫn chính sách thuế GTGT cho hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mãi

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mãi theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng 0; trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thươngmại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho.

Đọc thêm >>

Hướng dẫn về thuế TNCN đối với thu nhập từ chương trình KM khi mua hàng hóa

Cá nhân được cho, tặng hiện vật là tài sản phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng với cơ quan quản lý nhà nước thì thu nhập mà cá nhân nhận được chịu thuế thu nhập cá nhân từ quà tặng; trường hợp khoản tiền/hiện vật cá nhân nhận được từ hoạt động trúng thưởng vượt trên 10 triệu đồng thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân từ trúng thưởng

Đọc thêm >>

Hướng dẫn về thuế GTGT đối với thiết bị phân tích sữa và phụ kiện, hóa chất kèm theo

Thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT gồm: máy, thiết bị cung cấp thức ăn, nước uống, thu gom trứng, dọn vệ sinh; máy, thiết bị chăm sóc gia súc, gia cầm; máy, thiết bị phục vụ thụ tinh nhân tạo gia súc, gia cầm; máy phân tích chất lượng sữa; máy đóng gói nguyên liệu thức ăn thô xanh; máy, thiết bị xử lý chất thải chăn nuôi, cải tạo môi trường chăn nuôi.

Đọc thêm >>

Kết quả giám sát hồ sơ hoàn thuế GTGT dự án đầu tư

Số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư cùng tỉnh, thành phố tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp trong kỳ; trường hợp chưa khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư; trường hợp chưa được khấu trừ hết nhỏ hơn 300 triệu đồng thì kết chuyển vào số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư của kỳ kê khai tiếp theo.

Đọc thêm >>

Hướng dẫn về thuế TNCN đối với hợp đồng nhân công thuê ngoài

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân

Đọc thêm >>

Hệ thống văn bản về thuế mới nhất năm 2017

Với mục đích tạo điều kiện thuận tiện cho quý khách hàng trong việc cập nhật và áp dụng văn bản về pháp luật về thuế, VNOS xin cập nhật Hệ thống các Luật, Nghị định, Thông tư, Văn bản hợp nhất về thuế đang còn hiệu lực thi hành.

Đọc thêm >>

Danh mục ngành nghề tính thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu

BẢNG DANH MỤC NGÀNH NGHỀ TÍNH THUẾ GTGT THEO TỶ LỆ % TRÊN DOANH THU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính)

Đọc thêm >>

Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp theo hướng dẫn của Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn kê khai thuế, thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT, thông tư 119/2004/TT-BTC luật sửa đổi bổ sung về thủ tục hành chính thuế trên phần mềm HTKK 3.4.0 .

Đọc thêm >>