Ngôn ngữ :  

Hướng dẫn nghiệp vụ

Thông tư 93 năm 2017 về Phương pháp tính thuế GTGT

Ngày 19/9/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 93/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014) và bãi bỏ Khoản 7 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính đê cải cách thủ tục hành chính trong việc đăng ký và chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Thông tư số 93/2017/TT-BTC có hiệu lực ngày 05/1 1/2017.

Đọc thêm >>

Làm thế nào để tiền điện nước DN đi thuê văn phòng được tính vào chi phí được trừ ?

Công ty thuê nhà của cá nhân làm văn phòng, thì làm thế nào để tiền điện, nước mang tên tên của chủ nhà nhưng vẫn được tính vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN tại Công ty?

Đọc thêm >>

HÓA ĐƠN BÁN LẺ CÓ ĐƯỢC TRỪ KHI TÍNH THUẾ TNDN?

Một số bạn đi mua văn phòng phẩm, dụng cụ, đồ dùng… cho công ty có giá trị nhỏ hơn 200.000đ, khi đó các bạn đã lấy hóa đơn bán lẻ như trên và yên tâm rằng các khoản chi phí đó được trừ vào chi phí hợp lý, khi cơ quan thuế kiểm tra và loại những khoản chi phí theo hóa đơn bán lẻ nói trên, vậy bị loại như thế đúng hay sai?

Đọc thêm >>

Khấu trừ thuế GTGT của hàng hóa mua nhiều lần trong ngày

Hàng hóa, dịch vụ được mua của một nhà cung cấp  giá trị dưới 20 triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng mộtngày nên  tổng giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp  chứng từ thanh toánqua ngân hàng. Nhà cung cấp  người nộp thuế   số thuế, trực tiếp khai  nộp thuế GTGT.

Đọc thêm >>

Hướng dẫn chính sách thuế GTGT cho hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mãi

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mãi theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng 0; trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thươngmại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho.

Đọc thêm >>

Hướng dẫn về thuế TNCN đối với thu nhập từ chương trình KM khi mua hàng hóa

Cá nhân được cho, tặng hiện vật là tài sản phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng với cơ quan quản lý nhà nước thì thu nhập mà cá nhân nhận được chịu thuế thu nhập cá nhân từ quà tặng; trường hợp khoản tiền/hiện vật cá nhân nhận được từ hoạt động trúng thưởng vượt trên 10 triệu đồng thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân từ trúng thưởng

Đọc thêm >>