Ngôn ngữ :  

Tin tức ngành thuế

Mở rộng thu thuế qua uỷ nhiệm thu đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán
http://vnos.vn/app/webroot/uploads/files/kekhaithue.jpg

Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia và Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, ngành Thuế đã thực hiện nhiều biện pháp cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, theo đó ngoài việc triển khai thực hiện khai, nộp thuế điển tử đối với doanh nghiệp, kể từ ngày 01/01/2016, ngành thuế đã thí điểm thực hiện ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán (ủy nhiệm thu thuế) thông qua đơn vị nhận ủy nhiệm thu (là các tập đoàn, tổng công ty lớn có cơ sở hạ tầng và công nghệ thông tin đáp ứng việc cung cấp dịch vụ nộp thuế tốt cho người nộp thuế và kết nối trao đổi thông tin với cơ quan thuế nhanh, kịp thời, bằng phương thức điện tử, có mạng lưới kinh doanh rộng khắp trên toàn quốc), gồm: Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam; Tập đoàn Viễn thông Quân đội. Việc ủy nhiệm thu thuế được thực hiện tại 8 quận, huyện thuộc 3 thành phố lớn Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Đây là giải pháp nộp thuế điện tử đối với cá nhân kinh doanh, được thực hiện thông qua các đơn vị nhận ủy nhiệm thu, thay cho việc cá nhân phải trực tiếp nộp thuế trong giờ hành chính, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh như trước đây. Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm cho thấy đã có hơn 79.000 cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế thông qua đơn vị nhận ủy nhiệm thu với số thuế khoảng 230 tỷ,     Việc thí điểm thực hiện ủy nhiệm thu thuế đã tiết kiệm chi phí của cơ quan thuế, người nộp thuế và chí phí của xã hội do tận dụng được hệ thống nguồn nhân lực, vốn và công nghệ thông tin hiện đại của các Tập đoàn, Tổng công ty lớn mà  tại thời điểm hiện tại ngành thuế chưa đầu tư được vào công tác thu thuế của hộ cá nhân kinh doanh góp phần hiện đại hóa công tác quản lý thu thuế, thu thuế kịp thời vào ngân sách nhà nước.
Trên cơ sở kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, để tiến tới tổ chức triển khai mở rộng trên toàn quốc, ngày 25/7/2016 Tổng cục Thuế tiếp tục ban hành các Quyết định để mở rộng triển khai thí điểm ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán tại 8 quận, huyện của 3 thành phố nêu trên để thực hiện từ Quý III năm 2016, đồng thời chỉ đạo Cục thuế 11 tỉnh, thành phố nghiên cứu, xây dựng đề án để thí điểm triển khai tại 1 số quận, huyện trên địa bàn từ Quý IV năm 2016.
 
Việc Tổng cục Thuế tiếp tục mở rộng thí điểm thực hiện ủy nhiệm thu thuế tại một số địa bàn của các tỉnh thành phố cho thấy sự quyết tâm cao của ngành thuế trong việc cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế đối với ngân sách nhà nước và là hướng đi phù hợp với xu thế phát triển, hiện đại hóa công tác quản lý thuế của các nước trong khu vực.