Ngôn ngữ :  

Hướng dẫn nghiệp vụ

Làm thế nào để tiền điện nước DN đi thuê văn phòng được tính vào chi phí được trừ ?
Câu hỏi: Công ty thuê nhà của cá nhân làm văn phòng, thì làm thế nào để tiền điện, nước mang tên tên của chủ nhà nhưng vẫn được tính vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN tại Công ty?
Trả lời: Theo như CV35426/CT-HTr ngày 27/05/2016 của Cục thuế Hà Nội hướng dẫn như sau:
Căn cứ: điểm 2.15, khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC. Trường hợp Doanh nghiệp có ký hợp đồng thuê nhà do cá nhân, hộ gia đình là chủ sở hữu để làm văn phòng mà chủ sở hữu căn nhà ký hợp đồng trực tiếp với đơn vị cung cấp điện nước. Thì Công ty của bạn để được tính vào chi phí được trừ thì chỉ có 2 trường hợp sau:
• Trường hợp 1: Doanh nghiệp của bạn trực tiếp thanh toán với tiền điện, nước cho nhà cung cấp điện, nước thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu có:
+ Hóa đơn thanh toán tiền điện, nước;
+ Hợp đồng thuê nhà với cá nhân (hộ gia đình ) cho thuê nhà. Và trong này nêu rõ, tiền điện nước là do bên đi thuê chịu
+ Chứng từ thanh toán Phiếu chi hoặc uỷ nhiệm chi…
• Trường hợp 2:Doanh nghiệp của bạn thanh toán tiền điện, nước cho chủ sở hữu thì được tính chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu có:
+ Hợp đồng thuê nhà với cá nhân (hộ gia đình) cho thuê nhà;
+ Chứng từ thanh toán tiền điện, nước cho cá nhân cho thuê nhà phù hợp với số lượng điện, nước thực tế tiêu thụ. (Phiêu chi, uỷ nhiệm chi). Nếu có được hoá đơn tiền điện photo thì càng tốt.
+ Chứng từ chứng minh lượng điện, nước tiêu thụ thực tế mà công ty bạn sử dụng (Có thể là đồng hồ con ghi rõ số điện lúc ban đầu và số điện lúc thanh toán để tính ra số điện tiêu thụ. Biên bản tính số điện tiêu thủ mà chủ nhà tính cho Công ty từng tháng có chữ ký của chủ nhà)
P/S: Không cần lập bảng kê 01/TNDN theo TT78 nữa
File đính kèm : Download