Ngôn ngữ :  

Tin tức ngành thuế

Hơn 79.000 hộ kinh doanh đã nộp thuế qua dịch vụ điện lực, viễn thông

http://vnos.vn/app/webroot/uploads/files/nopthues.jpg


Đã có hơn 79.000 cá nhân kinh doanh nộp thuế qua các đơn vị ủy nhiệm trong ngành điện lực, bưu chính viễn thông với tổng số thuế khoảng 230 tỷ đồng.
    Đây là kết quả vừa được đại diện Tổng cục Thuế thống kê trong 6 tháng năm nay với chương trình thí điểm ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trên địa bàn 8 quận, huyện thuộc 3 thành phố lớn Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. 
    Các đơn vị đã tham gia thí điểm nhận ủy nhiệm thu đợt này bao gồm: Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost), Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT); Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel).
    Đại diện cơ quan chức năng thừa nhận, thời điểm hiện tại ngành thuế chưa đầu tư được vào công tác thu thuế của hộ cá nhân kinh doanh góp phần hiện đại hóa công tác quản lý thu thuế.
    Việc thí điểm theo đánh giá đã tiết kiệm chi phí của cơ quan thuế, người nộp thuế và chí phí của xã hội do tận dụng được hệ thống nguồn nhân lực, vốn và công nghệ thông tin hiện đại của các tập đoàn, tổng công ty lớn. 
    Trên cơ sở đó, lãnh đạo Tổng cục Thuế cho biết đã tiếp tục ban hành các quyết định để mở rộng triển khai thí điểm ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán tại 8 quận, huyện của 3 thành phố nêu trên để thực hiện từ quý 3 năm nay.
    Ngành thuế cũng đã chỉ đạo cục thuế 11 tỉnh, thành phố nghiên cứu, xây dựng đề án để thí điểm triển khai tại 1 số quận, huyện trên địa bàn từ quý 4 năm nay./.