Ngôn ngữ :  

Dịch vụ tư vấn kế toán thuế

Dịch vụ Tư vấn Kế toán - Thuế - Kiểm soát định kỳ

http://vnos.vn/app/webroot/uploads/files/ketoanthue.png


Tổng quan Dịch vụ Tư Vấn Kế Toán Thuế – Kiểm Soát Định Kỳ

Vì sao các DN phải cần tới Dịch Vụ Tư Vấn Kế Toán Thuế – Kiểm Soát Định Kỳ?

- Với nền kinh tế khó khăn như hiện nay, việc suy giảm kinh tế, thị trường cạnh tranh gay gắt đã làm cho đầu óc các chủ DN phải đau đầu suy nghĩ chống chọi với thời gian khó khăn này để làm sao cho doanh nghiệp tồn tại. Bên cạnh đó Luật thuế thì thay đổi đến chóng mặt, khiến cho các nhân viên kế toán của Doanh nghiệp không kịp xoay sở thế nào. Thậm chí đến hạn cuối đi nộp tờ khai thuế vẫn bị cán bộ thuế trả lại mà nhân viên không hiểu lý do tại sao? Hỏi thì được bảo tự đọc luật thuế. Nhưng đọc, hiểu và làm lại thì đi nộp tờ khai đã muộn và DN lại bị nộp phạt tiền thuế mà lẽ ra không đáng phải nộp.
- Mặt khác Kế toán doanh nghiệp đã làm đầy đủ sổ sách kế toán nhưng khi Cơ quan thanh tra quyết toán thuế vẫn xuất toán chi phí và bị truy thu thuế và phạt thuế đến hàng tỷ đồng?

Giải pháp

Vậy làm thế nào để cho nhà quản lý yên tâm điều hành DN trong bối cảnh kinh tế khó khăn như hiện nay mà không phải vướng bận vấn đề thuế làm mất nhiều thời gian của doanh nghiệp cũng như giảm thiểu tối đa số thuế phải nộp?
Với những nguyên nhân trên. Việt Nam Outsourcing Service Co, Ltd (VNOS) là một Công ty đủ điều kiện hành nghề về Dịch vụ thủ tục thuế theo giấy phép hoạt động được cấp bởi Cục thuế Hà Nội ngày 29 tháng 10 năm 2013. Hãy để VNOS cùng song hành với Phòng kế toán Doanh nghiệp giải quyết những vấn để đau đầu trên bằng Dịch vụ tư vấn kế toán thuế-Kiểm soát định kỳ (hàng tháng). Với đội ngũ chuyên gia là những người đã có bằng Hành nghề thuế, Hành nghề dịch vụ kế toán am hiểu sâu sắc các Quy định pháp luật Thuế & Kế toán: đã có nhiều năm kinh nghiệm làm Kế toán tại các doanh nghiệp và đã tham gia nhiều kỳ Quyết toán thuế trực tiếp với Cơ quan thuế.

Kết quả doanh nghiệp nhận được từ dịch vụ:

- Hoàn toàn yên tâm về mặt chứng từ sổ sách kế toán cũng như các loại tờ khai thuế đã nộp cho Cơ quan thuế khi đã được VNOS tư vấn trước khi thực hiện.
- Luôn song hành cùng Phòng kế toán doanh nghiệp giải trình số liệu khi thanh tra thuế xuống quyết toán thuế tại doanh nghiệp.
- Tư vấn qua mail, qua điện thoại, qua Skype về Chính sách thuế và Kế toán vào bất cứ khi nào để giám sát ngay từ đầu nhằm hạn chế rủi ro ngay từ đầu.
- Doanh nghiệp không phải tốn thời gian nhiều về thuế, không còn phải đau đầu về thuế mà dành hết thời gian vào kinh doanh. Công việc thuế và Kế toán đã có VNOS phụ trách.
- Định kỳ hàng tháng VNOS sẽ gửi văn pháp luật về Thuế và Kế tóan có liên quan đến ngành nghề sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để đảm bảo doanh nghiệp thực hiện đúng pháp luật về thuế và kế toán nhằm giảm thiểu rủi ro vi phạm pháp luật về thuế.

Chi tiết công việc Tư Vấn Kế Toán Thuế – Kiểm Soát Định Kỳ

Căn cứ hợp đồng được ký kết giữa VNOS VÀ DOANH NGHIỆP. Vào tuần đầu của tháng sau (Vào ngày 8-12 của tháng sau), chuyên gia VNOS đến doanh nghiệp kiểm tra tình hình cập nhật chứng từ vào phần mềm kế toán cũng như là kê khai các loại thuế (GTGT;TNCN;TNDN) và Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, cụ thể công việc Tư vấn kế toán thuế-Kiểm soát định kỳ được VNOS thực hiện định kỳ vào đầu của tháng sau được chia làm 2 phần như sau:

Phần 1: Tư vấn Hóa đơn chứng từ – Kê khai thuế – Quyết toán thuế
-Tư vấn các vấn đề liên quan đến Hóa đơn chứng từ (Lập hóa đơn, trường hợp mất hóa đơn, trường hợp điều chỉnh hóa đơn, Lập báo tình hình sử dụng hóa đơn Quý, Khởi tạo và phát hành hóa đơn, Cách lập Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho, Phiếu chi, Giấy nộp tiền vào NSNN, Ủy nhiệm chi….).
-Tư vấn về chứng từ kế toán liên quan đến tất cả nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ sao cho phù hợp với Quy định của Luật thuế để được tính vào chi phí hợp lý và không bị phạt;
-Tư vấn cách soạn thảo hợp đồng Với những điều khoản có liên quan đến thuế sao cho phù hợp với Luật thuế;
-Tư vấn cách quản lý sắp xếp hóa đơn chứng từ sao cho dễ tìm kiếm.
-Tư vấn về thuế GTGT:

  • Tư vấn hóa đơn hợp lệ và hóa đơn không hợp lệ, Hóa đơn đủ điều kiện khấu trừ VATđầu vào;
  • Tư vấn và kiểm tra cách lập tờ khai thuế GTGT; Tư vấn các trường hợp kê khai bổ sung khi kê khai bi sai sót;

-Tư vấn về thuế TNCN:

  • Tư vấn Đăng ký MST; Đăng ký giảm trừ người phụ thuộc; Tư vấn về những khoản thu nhập nào là chịu thuế và những khoản thu nhập nào không chịu thuế TNCN;
  • Tư vấn và kiểm tra cách kê khai Tờ khai thuế TNCN theo tháng, quý và Tờ khai Quyết toán thuế TNCN cuối năm;
  • Tư vấn xây dựng chứng từ của chi phí lương (Xây dựng hệ thống thang bảng lương đóng BHXH và Xây dựng hệ thống thang bảng lương thu thập; Xây dựng quy chế tiền lương và tiền thưởng);
  • Tư vấn về ký kết hợp đồng lao động dưới 3 tháng và trên 3 tháng.

-Tư vấn về thuế TNDN:

  • Tư vấn và kiểm tra cách lập Tờ khai tạm tính thuế TNDN Quý; Tờ khai Quyết toán thuế TNDN;
  • Tư vấn và kiểm tra về cách lập bảng cân đối của Doanh thu – Chi phí – Lợi nhuận để doanh nghiệp tiện theo dõi mà cân đối doanh thu và chi phí nhằm tối ưu hóa số thuế TNDN phải nộp;
  • Tư vấn cách tính tổng chi phí hợp lý để tính Tổng mức chi phí hợp lý khi tính chi phí bị khống chế;
  • Tư vấn hoàn thiện chứng từ của những khoản chi phí phát sinh trong kỳ sao cho cơ sở chứng từ chặt chẽ để hạn chế tối đa việc xuất toán khỏi chi phí hợp lý của Cơ quan thuế (Ví dụ như chứng từ của tiền cơm, chứng từ của tiền đồng phục, chứng từ của tiền công tác phí…).

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn: Tư vấn và kiểm tra cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý

Phần 2: Tư vấn Hạch toán kế toán-Sổ sách-Lập BCTC
-Tư vấn tổ chức bộ máy kế toán sao cho bộ máy kế toán không công kềnh mà vẫn đảm bảo công việc chạy tốt.
-Tư vấn cách hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ (Gồm hạch toán lương và các khoản trích theo lương; Hạch toán doanh thu giá vốn; Hạch toán tài sản cố định và Chi phí trả trước; Tư vấn các bút toán kết chuyển và các bút toán khóa sổ cuối kỳ; Tư vấn cách hạch toán từ chứng từ vào trong phần mềm kế toán).
-Tư vấn cách đối chiếu số liệu (Giữa sổ phụ ngân hàng và sổ chi tiết 112; Giữa tờ khai thuế GTGT và sổ 133 và 3331…)
-Tư vấn cách lập báo cáo nhập xuất tồn (Đối chiếu số liệu giữa 632 và bảng tổng hợp nhập xuất tồn hoặc giữa 621 và bảng tổng hợp nhập xuất tồn).
-Tư vấn cách lập bảng phân bổ khấu hao tài sản cố đinh; Bảng phân bổ chi phí trả trước và Tư vấn cách lập bảng lương.
-Tư vấn cách lập báo cáo nhập xuất tồn
-Tư vấn về các trường hợp phải kiểm kê tài sản vào cuối kỳ hoặc đột xuất (Gồm tiền; Hàng tồn kho và Tài sản cố định).
-Tư vấn hệ thống sổ sách: tư vấn quản lý sổ sách chứng từ hàng năm, tư vấn cần in đầy đủ số sách kế toán cho DN, mở các loại sổ cần thiết phục vụ cho công việc quyết toán thuế cuối năm.
-Tư vấn về Cách lập báo cáo tài chính gồm (Bảng cân đối kế toán, Kết quả kinh doanh, Lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính).
-Tư vấn về mảng kế toán nội bộ của đơn vị.

Phí dịch vụ Tư Vấn Kế Toán Thuế – Kiểm Soát Định Kỳ
Với chi phí từ là 800.000 đồng/tháng, tùy thuộc vào chứng từ phát sinh và loại hình doanh nghiệp mà hai bên tiến hành thỏa thuận giá thực tế khi áp dụng, DN có thể hoàn toàn an tâm phát triển doanh nghiệp mà không phải lo lắng bất kỳ một vấn đề gì liên quan đến kế toán – thuế.