Ngôn ngữ :  

Dịch vụ đại lý thuế chuyên nghiệp

Dịch vụ lập Báo cáo quyết toán thuế năm

http://vnos.vn/app/webroot/uploads/files/hdquyetoanthue.jpg


Tổng quan Dịch vụ lập báo cáo Quyết toán Thuế năm

-Sắp hết thời hạn Quyết toán thuế cuối năm (TNDN và TNCN) nhưng doanh nghiệp bạn đang bận lộn với Công việc kinh doanh, Bộ phận kế toán bận rộn với Công việc kế toán nội bộ không còn thời gian để nắm bắt kịp thời sự thay đổi của Chính sách thuế. Vì vậy, bộ hồ sơ chứng từ sổ sách kế toán thuế chắc chắn sẽ có nhiều thiếu sót và nguy cơ xuất toán chi phí dẫn đến truy thu thuế TNDN và nộp phạt thuế với số tiền là 20%*Số tiền truy thu thuế+Khoản tiền lãi chậm nộp là 0.03%/ngày*Số ngày chậm nộp*Số thuế bị truy thu. Vậy làm cách nào để Quyết toán thuế năm KHÔNG BỊ TRUY THU THUẾ VÀ NỘP PHẠT với số tiền lên đến hàng tỷ đồng như các năm trước.
-Doanh nghiệp bạn mới thành lập trong năm cũng như trước đó đã thành lập nhưng toàn bộ thuê các cá nhân cũng như các doanh nghiệp khác làm Dịch vụ kế toán với giá rẻ. Kết quả nhận được là chỉ tờ khai thuế GTGT và Tờ khai tạm tính thuế TNDN hàng quý, ngoài ra không có sổ sách kế toán. Vì vậy, làm sao để quyết toán thuế TNDN và Thuế TNCN với chi phí thuế là thấp nhất nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật về thuế.
-Doanh nghiệp của bạn có kế toán mới vào nghề chưa từng làm Quyết toán thuế cuối năm bao giờ. Vì vậy, bạn đang lo lắng là Kế toán của Công ty bạn làm Quyết toán thuế TNDN và TNCN có đúng theo quy định của Pháp luật về thuế hay không?, chứng từ và sổ sách kế toán có phù hợp với Quy định về hóa đơn chứng từ và Sổ sách kế toán chưa? Nếu để kế toán làm như vậy mà không nhờ một công ty chuyên về lĩnh vực Kế toán thuế soát xét thì nguy cơ rủi ro truy thu thuế và nộp phạt là rất cao.
Công ty TNHH Dịch vụ thuê ngoài Việt Nam sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này một cách hiệu quả nhất.

Chi tiết công việc Quyết Toán Thuế

- Trước tiên đội ngũ chuyên gia của công ty sẽ kiểm tra toàn bộ hệ thống kế toán của doanh nghiệp, thu thập thông tin về hóa đơn, chứng từ sổ sách của doanh nghiệp.
- Sau đó sẽ tư vấn, điều chỉnh và cân đối số liệu chứng từ doanh thu lãi lỗ cho doanh nghiệp cùng với đó loại bỏ và điều chỉnh những chứng từ không phù hợp.
- Lập một số bảng phân bổ công cụ, dụng cụ, chi phí chờ kết chuyển, chi phí trả trước
- Hoàn thành các bảng khấu hao tài sản cố định
- Tổng hợp, kết chuyển thông tin sau đó lập sổ sách kế toán, làm báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh và thuyết minh báo cáo tài chính
- Hạch toán kế toán trên phần mềm kế toán mới nhất
- Lập và in các loại báo cáo quyết toán thuế
- In sổ sách kế toán và báo cáo tài chính theo đúng quy định
- Trao đổi với doanh nghiệp về nội dung và nghiệp vụ liên quan tới kết quả thực hiện
 
Phí dịch vụ

Tùy thuộc vào độ phức tạp của chứng từ sổ sách; Chứng từ phát sinh và loại hình của doanh nghiệp mà hai bên tiến hành thỏa thuận giá thực tế khi áp dụng, doanh nghiệp có thể hoàn toàn an tâm khi đã sữ dụng dịch vụ từ VNOS. Chúng tôi đảm bảo tối ưu hóa số thuế phải nộp cho doanh nghiệp trong khuôn khổ pháp luật.