Ngôn ngữ :  

Dịch vụ đại lý thuế chuyên nghiệp

Dịch vụ Hoàn thiện Sổ sách Chứng từ – Soát xét Quyết toán Thuế – Hỗ trợ Giải trình Thanh tra Thuế

http://vnos.vn/app/webroot/uploads/files/quyettoanthuedn.jpg


Dịch vụ Hoàn thiện Sổ sách Chứng từ – Soát xét Quyết toán Thuế – Hỗ trợ Giải trình Thanh tra Thuế bảo vệ lợi ích tối đa cho doanh nghiệp và chịu trách nhiệm tuyệt đối về chất lượng dịch vụ.

  • Dành cho những doanh nghiệp có sổ sách chứng từ lộn xộn;
  • Dành cho những doanh nghiệp chưa có chứng từ sổ sách;
  • Dành cho những doanh nghiệp muốn rà soát lại sổ sách kế toán và rà soát lại thuế trước khi THANH TRA VÀ KIỂM TRA THUẾ

Tổng quan dịch vụ

Vì sao các doanh nghiệp cần tới dịch vụ này?
- Kế toán của các doanh nghiệp hàng ngày rất bận với các công việc từ tài chính, kế toán, thuế cũng những việc cân đối thu chi, cân đối hàng tồn kho … Vì vậy họ không có nhiều thời gian để cập nhật các chính sách thuế mới. Bên cạnh đó các chính sách thuế của chúng ta thường xuyên được sửa đổi bổ sung với một tần suất nhanh.Do đó việc áp dụng sai hoặc chưa đúng các chính sách về thuế là một hiện tượng phổ biến đối với kế toán của các doanh nghiệp hiện nay.
-  Đặc biệt là các dịch vụ kế toán cá nhân mà đơn vị đang thuê để làm (không làm toàn thời gian tại doanh nghiệp). Chính điều này sẽ dẫn đến doanh nghiệp bị truy thu thuế hàng tỷ đồng, ngoài ra còn bị phạt truy thu với số tiền 20%*Số tiền thuế truy thu và Phạt tiền chậm nộp là 0.05%/ngày*Số tiền thuế truy thu*Số ngày chậm nộp?

Giải pháp
Vậy với Sổ sách và Bộ hồ sơ chứng từ kế toán hiện tại cũng như của quá khứ Hoặc từ lúc doanh nghiệp thành lập đến nay vẫn chưa có sổ sách kế toán nhưng chưa bị kiểm tra, thanh tra thuế thì làm gì để giảm thiểu rủi ro thuế như trên.
Việt Nam Outsourcing Service (VNOS) rất vinh dự là một Đại lý thuế đủ điều kiện hành nghề về Dịch vụ thủ tục thuế theo giấy phép hoạt động được cập bởi Cục thuế Hà Nội ngày 29 tháng 10 năm 2013, Gửi tới khách hàng Dịch vụ Hoàn thiện sổ sách chứng từ soát xét Quyết toán thuế-Hỗ trợ giải trình thanh tra thuế, VNOS cam kết Với đội ngũ chuyên gia là những người đã có chứng chỉ Hành nghề đại lý thuế, Hành nghề dịch vụ kế toán am hiểu sâu sắc các Quy định pháp luật Thuế & Kế toán: đã có nhiều năm kinh nghiệm làm Kế toán  tại các doang nghiệp và đã tham gia nhiều kỳ với Quyết toán thuế trực tiếp với Cơ quan thuế sẽ giúp doanh nghiệp hoàn thiện sổ sách chứng từ một cách chặt chẽ và đầy đủ để đáp ứng được yêu cầu tối ưu hóa số thuế phải nộp.

Kết quả doanh nghiệp đạt được từ dịch vụ:
-  Dựa vào kết quả soát xét về sổ sách chứng từ Kế toán. VNOS sẽ tư vấn giúp doanh nghiệp bổ sung hoàn thiện chứng từ kế toán và sổ sách kế toán và Bộ hồ sơ quyết toán thuế cũng như điều chỉnh lại (nếu có) phù hợp với Quy định của Luật thuế hiện hành trước khi Cơ quan thuế thanh tra đáp ứng yêu cầu của Quý doanh nghiệp là tối ưu hóa số thuế phải nộp trong khuôn khổ pháp luật.
-  Doanh nghiệp sẽ được VNOS đứng ra bảo vệ lợi ích trước Cơ quan thuế. Giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí thuế một cách triệt để nhất trong khuôn khổ Pháp luật về thuế.
-  Định kỳ hàng tháng VNOS sẽ gửi văn pháp luật về Thuế và Kế tóan có liên quan đến ngành nghề sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để đảm bảo doanh nghiệp thực hiện đúng pháp luật về thuế và kế toán nhằm giảm thiểu rủi ro vi phạm pháp luật về thuế.

Chi tiết công việc
Căn cứ hợp đồng được ký kết giữa VNOS VÀ DOANH NGHIỆP. VNOS sẽ tiến hành kiểm tra rà soát lại toàn bộ hồ sơ chứng từ sổ sách, tờ khai thuế liên quan đến mảng kế toán thuế. Qua đây VNOS sẽ phát hiện những sai sót và tồn đọng, trên cơ sở đó đưa ra giải pháp xử lý những tồn đọng trên. Đồng thời kết hợp với bộ phận kế toán doanh nghiệp hoàn thiện và bổ sung chứng từ cần thiết liên quan đến các khoản Doanh thu và Chi phí, Hàng tồn kho, Tiền lương, Tài sản cố định, Chi phí trả trước, Dự phòng giảm giá hàng tồn kho… nhằm đạt được mục tiêu tối ưu hóa số thuế phải nộp.

Cụ thể các công việc được thực hiện như sau:
Bước 1: Rà soát lại cách lập báo cáo Quyết toán thuế (Gồm báo cáo tài chính; Tờ khai quyết toán thuế TNDN; Tờ khai quyết toán thuế TNCN,...) có phù hợp với sổ sách kế toán và phù hợp với Luật thuế chưa?
Bước 2: Kiểm tra chi tiết từ chứng từ vào sổ sách kế toán (kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ và kiểm tra cách hạch toán kế toán), chi tiết kiểm tra như sau:
- Kiểm tra những nghiệp vụ ghi nhận chi phí về mặt chứng từ đã hợp lệ để được cơ quan thuế chấp nhận là chi phí hợp lý chưa? Có cần bổ sung chứng từ không?.
-  Kiểm tra bộ hồ sơ lao động tiền lương đã đầy đủ để đủ cơ sở chấp nhận là chi phí hợp lý chưa (Đặc biệt quan tâm đến hợp đồng lao động thời vụ và hợp đồng lao động trên 3 tháng; Bảng lương; Bảng chấm công); Đơn vị đã có quy chế tiền lương, tiền thưởng?…. Đơn vị có tham gia BHXH đối với những nhân viên làm việc từ 3 tháng trở lên không?
-  Kiểm tra bộ hồ sơ tài sản cố định đã có đầy đủ chứng từ theo quy định để chứng minh thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp để được tính vào chi phí hợp lý (Gồm thẻ tài sản, hợp đồng, biên bản bàn giao tài sản..); Thời gian khấu hao tài sản cố định đã phù hợp với thông tư hiện hành hướng dẫn trích khấu hao chưa? cũng như những khoản chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn có đầy đủ hóa đơn chưa và đã phân bổ phù hợp hay chưa?
-  Kiểm tra về hàng tồn kho đã có đầy đủ phiếu nhập, phiếu xuất, có đầy đủ chứng từ gốc kèm theo chưa? Có bảng tổng hợp nhập xuất tồn không? Có biên bản kiểm kê hàng tồn kho? Đơn vị có bảng tính giá thành không? Đơn vị áp dụng giá xuất kho hàng tồn kho có thống nhất chưa và có làm đúng chưa?. Đối với đơn vị sản xuất thì có xây dựng định mức tiêu hao nguyên vật liệu và gửi cho cơ quan thuế không?
-  Kiểm tra những nghiệp vụ lập Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;Dự phòng nợ phải thu khó đòi có đầy đủ hồ sơ chứng từ theo quy định của thông tư hướng dẫn trích lập dự phòng chưa để tiến hành bổ sung chứng từ nhằm đáp ứng được bộ hồ sơ đầy đủ để được cơ quan thuế chấp nhận là chi phí hợp lý.
-  Xem xét những khoản chi phí lãi vay của cá nhân với mức lãi suất có cao hơn quá 1,5 lần lãi suất cơ bản của Ngân hàng nhà nước quy định không? Có đầy đủ hợp đồng và đã tính đủ chi phí chưa và có thu lại thuế TNCN trước khi trả cho cá nhân cho vay không?
-  Kiểm tra xem những khoản doanh thu tài chính và chi phí tài chính của việc đánh giá lại chênh lệch tỷ giá cuối năm được thực hiện như thế nào khi quyết toán thuế TNDN?
-  Kiểm tra lại cách tính chi phí hợp lý để tính chi phí bị khống chế đã đúng theo quy định của pháp luật thuế chưa?
-  Rà soát lại những khoản chi phí hợp lý mà đơn vị loại ra khỏi chi phí không hợp lý hoặc ngược lại?
-  Kiểm tra xem đối với hóa đơn đầu ra đã xuất đúng và phù hợp với thông tư hướng dẫn về xuất hóa đơn chưa cũng như là chứng từ đã đầy đủ chưa (Hợp đồng, Phiếu xuất kho, Hóa đơn tài chính, Biên bản giao nhận hàng…). Đối với những trường hợp giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại đã đầy đủ chứng từ chưa?.
-  Rà soát lại Tờ khai thuế TNCN tạm tính cũng như Tờ Khai Quyết toán thuế TNCN doanh nghiệp đã tính đúng và đủ chưa (Bằng cách so sánh với hợp đồng lao động, bảng lương, Quy chế lương, MST TNCN, Đăng ký giảm trừ gia cảnh…..).
-  Rà soát lại tờ khai thuế GTGT hàng tháng bằng cách xem xét hóa đơn đầu vào có đủ điều kiện để được khấu trừ VAT đầu vào hay không? (Hóa đơn đầy đủ tên Cty, Mã số thuế, địa chỉ, Cách viết hóa đơn, Hợp đồng, Chứng từ thanh toán qua ngân hàng, Phiếu nhập, Phiếu xuất…). Cũng như kiểm hóa đơn đầu ra đơn vị có kê khai đầy đủ hóa đơn chưa?
-  Kiểm tra báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đơn vị đã kê khai đúng và đủ chưa cũng như kiểm tra về vấn đề xử lý hóa đơn trong các tình huống điều chỉnh hóa đơn…
Bước 3: Hoàn thiện bổ sung hóa đơn chứng từ hợp lệ của những nghiệp vụ thiếu hóa đơn chứng từ để được cơ quan thuế chấp nhận tính vào chi phí hợp lý
Trên cơ sở những sai sót đã phát hiện tại Bước 2 VNOS sẽ phát hành một báo cáo tư vấn hoàn thiện chứng từ và sổ sách kế toán cũng như điều chỉnh báo cáo Quyết toán thuế đã nộp cho cơ quan thuế, Cụ thể bố cục báo cáo như sau:
-  Hiện trạng: Nêu ra những thiếu sót và sai sót về mặt chứng từ cũng như cách hạch toán kế toán dẫn đến khai sai hoặc khai nhằm rằng trong Quyết toán thuế TNDN cũng như Quyết toán thuế TNCN.
- Rủi ro: Cảnh báo những rủi ro có thể xảy ra
-  Giải pháp: Đưa ra những giải pháp hoàn thiện chứng từ sổ sách kế toán để tối ưu hóa số thuế phải nộp trong khuôn khổ pháp luật về thuế.
Bước 4: Trao đổi với đơn vị và cùng thống nhất giải pháp để thực hiện hoàn thiện chứng từ, sổ sách kế toán và tiến hành điều chỉnh.
Bước 5: Lập các tờ khai thuế điều chỉnh bổ sung một cách kịp thời và hiệu chỉnh sổ kế toán (nếu có) trên cơ sở những vấn đề được thống nhất tại Bước 3 và Bước 4.
Bước 6: Soạn thảo các văn bản phúc đáp cơ quan quản lý thuế, giải trình hoặc cung cấp bổ sung thông tin tài liệu theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế (nếu có).
Bước 7: Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc giải trình trước cơ quan quản lý thuế.

Phí dịch vụ
Tùy thuộc vào độ phức tạp của chứng từ sổ sách; Chứng từ phát sinh và loại hình của doanh nghiệp mà hai bên tiến hành thỏa thuận giá thực tế khi áp dụng, doanh nghiệp có thể hoàn toàn an tâm khi đã sữ dụng dịch vụ từ VNOS. Chúng tôi đảm bảo tối ưu hóa số thuế phải nộp cho doanh nghiệp trong khuôn khổ pháp luật.